Go to top

Privacy Policy

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Kobobss B.V..

Bedrijfsgegevens:

Naam: Kobobss B.V. (vanaf nu: Kobobss)
Adres: Molendijkseweg 6b, 4401 NM, Yerseke
Telefoonnummer: 0113 57 23 20
E-mailadres: info@packcheck.nl
KvK: 20165296
Website: www.kobobss.com

De website van Kobobss (www.kobobss.com) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Kobobss is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Kobobss zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

Kobobss verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens via de website. Wij vragen u om verschillende gegevens middels:

 1. Formulieren op de website,
 2. Via Google Analytics,
 3. Via Google Ads.

4.1 FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De website van Kobobss is voorzien van een aantal formulieren. Middels de volgende formulieren vragen wij u om verschillende gegevens:

 • Een algemeen contactformulier,
 • Formulier voor een offerte aanvraag.

De website van Kobobss is voorzien van een algemeen contactformulier. In dit formulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw bedrijfsnaam,
 • Uw telefoonnummer,
 • Uw e-mailadres,
 • Een bericht.

Middels het algemene contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die wij verzamelen met het contactformulier gebruiken wij om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

Naast het algemene contactformulier is het mogelijk om via de website een offerte aan te vragen. Hiervoor wordt een apart formulier gebruikt. In dit formulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw bedrijfsnaam,
 • Uw telefoonnummer,
 • Uw e-mailadres,
 • Een bericht.

Middels dit formulier kunt u een offerte aanvragen voor onze producten. De gegevens die wij verzamelen middels dit formulier gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

4.2 GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om anonieme, analytische data te verzamelen over onze website gebruikers. Wij gebruiken deze data om te leren van onze website bezoekers om onze website beter te maken en onze producten en diensten beter aan te laten sluiten op onze doelgroep. De gegevens die wij verzamelen zijn (en blijven) anoniem, wij kunnen aan de hand van deze data geen persoonsgegevens achterhalen.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

4.3 GOOGLE ADS

Naast Google Analytics maken wij ook gebruiken van Google Ads. Dit doen wij om online advertenties voor en over Kobobbs op Google, en de partners van Google, in te zetten. Hiervoor maken wij gebruik van data die wij verzamelen middels Google Analytics en de gegevens die door Google Ads worden aangereikt. De gegevens die wij verzamelen zijn anoniem. Daarnaast kunt u zelf aangeven of wij deze gegevens van u mogen gebruiken middels uw Cookie voorkeuren. Wilt u niet dat wij deze gegevens van u verzamelen? Pas dan uw Cookie voorkeuren aan en geef ons geen toestemming voor het gebruiken van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Kobobss werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Kobobss essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Kobobss zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.kobobbs.com.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Kobobss bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

Kobobss treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Kobobss.
 • Het personeel van Kobobss gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Kobobss maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Kobobss registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Heeft u een klacht over de manier waarop Kobobss met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.